Värderingar, strategi, vision och mission

Värderingar, strategi, vision och mission

United Bankers erbjuder sina kunder placeringsprodukter och -tjänster som grundar sig på långvarig erfarenhet och yrkeskunskap.

Värderingar

UB:s verksamhet styrs av tre centrala värderingar.

Vi skapar värde för våra kunder

Vi skapar värde åt våra kunder genom att känna till deras önskemål och målsättningar. Den höga nivån på vår expertis återspeglar sig i att finna lösningar som lämpar sig för kundens individuella behov. Kundupplevelsen uppstår genom högklassiga möten både i person och på nätet.

 

Vi är agila

Att vara agil innebär att vi är snabba och effektiva i processerna för beslutsfattande vilket hjälper oss att utnyttja de möjligheter som marknaden erbjuder. Vi vill kontinuerligt utveckla våra produkter och tjänster samt de stödande systemen och funktionerna bakom dem.

 

Vi arbetar som ett team

Vi på UB är ett team. Det innebär att var och en av oss spelar en viktig roll i att uppnå de gemensamma målen. Vi står bakom våra ord och våra handlingar, vilket skapar långvariga och konfidentiella kundrelationer. Vi har en positiv laganda och attityd till vårt arbetande.

 

Tillväxtstrategi

  • Vi bygger långvariga kundrelationer och överträffar våra kunders förväntningar

  • Som pionjärer i branschen utvecklar vi unika och högklassiga produkter och tjänster

  • Vi förstärker ytterligare vårt engagerade expertteam

  • Vi säkerställer vår framgång genom att fokusera på hållbarhet

  • Vi utnyttjar modern teknologi för att förbättra kundupplevelsen och effektivisera verksamheten

  • Vår affärsverksamhet växer såväl organiskt som genom företagsförvärv

  • Vi inriktar oss på skalbar affärsverksamhet som genererar kontinuerligt kassaflöde

 

United Bankers har siktet inställt på att öka affärsverksamheten och resultatet och därigenom bolagets värde på lång sikt. Bolagets mål är att erbjuda sina kunder sakkunnig och tillförlitlig betjäning inom alla av United Bankers-koncernens affärsområden: kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster. I kapitalförvalting är koncernen specialiserad på realtillgångsplaceringar. Till realtillgångsplaceringar hör fastighets- och skogsfonder samt fonder som placerar i börsnoterade fastighets- och infrastrukturbolags aktier.


Målet är att få kundernas förmögenhet att växa med hjälp av lösningar som lämpar sig för individuella mål och behov samt ge kunderna mervärde genom de tjänster som United Bankers-koncernen erbjuder. United Bankers betjänar både privata och institutionella kunder. Målet är att kontinuerligt utveckla produkternas och tjänsternas kvalitet och genom detta upprätthålla ett gott rykte och stor kundbelåtenhet. Bolaget eftersträvar att erbjuda en bred helhet av produkter och tjänster genom att utnyttja olika slags marknadslägen och interna synergier.

Vision

Att vara den ledande Nordiska kapitalförvaltaren inom alternativa investeringar och vara våra kunders första val

 

Mission

Vi står för ansvarsfull förmögenhetsförvaltning