Nyckeltal och ekonomiska mål

Nyckeltal och ekonomiska mål

United Bankers mål är en positiv utveckling av verksamheten och resultatet och därigenom ökat ägarvärde på lång sikt. I tabellen nedan presenteras bolagets nyckeltal. Bolagets aktier är noterad på Nasdaq Helsingfors börslistan.

United Bankers Abp
nyckeltal
2023 2022 2021 2020 2019
Omsättning, MEUR 52,1 48,6 43,8 34,4 32,5
Operativ EBITDA, MEUR 19,1 18,5 16,3 10,3 7,7
Operativ rörelsevinst, MEUR 16,9 16,6 14,4 8,6 6,7
Rörelsevinst, MEUR 17,0 16,5 14,3 8,4 5,9
Avkastning (%) på eget kapital (ROE) 27,8 27,9 26,9 17,1 13,1
Avkastning (%) på hela kapitalet (ROA) 18,7 17,2 16,4 10,8 7,7
Soliditet (%) 67,7 67,1 56,7 66,9 59,5
Antal anställda (i slutet av året)* 160 148 137 129 135
Dividend för året, EUR 1,00 0,90 0,80 0,51 0,43

 

* Personalmängden är angiven som heltidsanställda (FTE, full time equivalents).

** Styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2023: dividend 0,50 euro och kapitalåterbetalning 0,50 euro

Ekonomiska mål

United Bankers har målet inställt på en lönsam tillväxt inom båda affärsområdena. Målet är att öka omsättningen såväl genom organisk tillväxt som genom eventuella företagsförvärv. Tillväxt eftersträvas även genom en utvidgning av affärsverksamheten till de övriga nordiska länderna. Bolagets ekonomiska mål är en positiv resultatutveckling och därigenom ökat ägarvärde.

United Bankers mål fram till 2028 är att:

  • öka sitt förvaltade kapital till över 10 miljarder euro
  • öka sin operativa rörelsevinst i procent till över 40 procent

Utöver detta har bolaget som mål att årligen dela ut som dividend minst 70 procent av resultatet per aktie eller av kassaflödet per aktie, med beaktande av bolagets ekonomiska situation och strategi.