Personal

Personal

Personalgrupper

Ort

Ledningsgruppen
Patrick Anderson

Född: 1979
Utbildning: 
Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

United Bankers Abp, verkställande direktör, 2010–

UB Securities Ab, (konsernens moderbolaget framtill 2010), verställande direktor, 2007–2014 

 

Andra förtroendeuppdrag:

UB Corporate Finance Oy, styrelseordförande, 2024–

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan, styrelselemedlem och rådmedlem, 2020–

UB Bankirfirma Ab, styrelsemedlem, 2018–2023

UB Kapitalförvaltning Tampere Ab, styrelsemedlem, 2016–2021

UB Securities Ab, styrelseordförande, 2014–2023

Oy Boda Farm Ab, styrelsemedlem, 2012–

Paadla AS, styrelseordförande, 2010–

Bockholmen Invest Ab, styrelseordförande, 2008–

RGM Holdings Oy, styrelseordförande, 2007–

UB Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem, 2007–

verkställande direktör, United Bankers Abp

+358 9 2538 0236
Jani Lehti

Född: 1966
Utbildning: Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

UB Kapitalförvaltning Ab, verkställande direktör, 2005–

United Bankers Abp, medlem av ledningsgruppen, 2012–

UB Kapitalförvaltning Ab, kapitalförvaltare, 1994–2005

 

Andra förtroendeuppdrag:

Oy Spolidoro Ab, verkställande direktör, styrelsemedlem, 2005–

J. Lehti & Co Oy, verkställande direktör, styrelsemedlem, 1999–

verkställande direktör, UB Kapitalförvaltning Ab

+358 9 2538 0322
John Ojanperä

Född: 1981
Utbildning: 
Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

UB Fondbolag Ab, verkställande direktör, 2016-

United Bankers Abp, medlem av ledningsgruppen 2016-

United Bankers Abp, ekonomichef, 2014–2016

PwC, manager, Transaction services/M&A, 2012–2014

 

Andra förtreondeuppdrag:

UB Corporate Finance Oy, styrelsemedlem, 2024–

verkställande direktör, UB Fondbolag Ab

+358 9 2538 0356
Timo Ronkainen

Född: 1965
Utbildning: 
Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

UB Kapitalförvaltning Ab, direktör kapitalförvaltning för institutioner, 2012-

United Bankers Abp, medlem av ledningsgruppen, 2012-

Aventum Rahastoyhtiö Oy, verkställande direktör, 2011–2012

Aventum Varainhoito Oy, verkställande direktör, 2008–2013

Nordea Investment Management & Funds, Country Manager, 2006–2007

Nordea Investment Management Finland Ab, verkställande direktör, 2004–2006

Nordea Investment Management Finland Ab, vice verkställande direktör, 2001–2004

Nordea Investment Management Finland Ab, verkställande direktör, 2000–2001

 

Andra förtreondeuppdrag:

Oy Ottiger Ab, styrelsemedlem, 2008–

direktör, kapitalförvaltning för institutioner

+358 9 2538 0364
Inka Noramaa

Född: 1975
Utbildning: 
Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

United Bankers Abp, direktör, koncernkommunikation, 2020–

United Bankers Abp, utvecklingschef, 2018–2020

United Bankers Abp, medlem i ledningsgruppen, 2018–

UB Kapitalförvaltning Ab, chef, privatkunders kapitalförvaltning, 2013–2018

UB Kapitalförvaltning Ab, kapitalförvaltare, 2003–2013

UB Kapitalförvaltning Ab, placeringschef, 2001–2003

UB Kapitalförvaltning Ab, placeringsrådgivare, 2000–2001

 

Andra förtroendeuppdrag:

Finnish Structured Products Association, styrelsemedlem, 2013–2020

direktör, koncernkommunikation

+358 9 2538 0323
Jarkko Saukkola

Född: 1968
Utbildning: 
Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

United Bankers Abp, förvaltningschef, 2018–

United Bankers Abp, medlem i ledningsgruppen, 2018–

Aronia Group Ab, projektchef och delägare, M&A, 2012–2018

Aventum Rahastoyhtiö Ab, verkställande direktör, 2008–2011

Nordea Bank Abp, olika uppgifter och ansvarsområden, 2001–2008

Konecranes Abp, olika uppgifter och ansvarsområden, 1995–2001

administrationschef

+358 50 571 4895
Jukka Rasku

Född: 1979
Utbildning: 
Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

UB Private, direktör, 2024–

UB Bankirfirma Ab, verkställande direktör, 2020–2023

United Bankers Abp, medlem av ledningsgruppen, 2020–

Danske Bank A/S, direktör, Institutional Investment Solutions, 2016-2020

Danske Bank A/S, försäljningschef, 2009-2016

direktör, UB Private

+358 40 592 6646
Ledningens assistent
Experter
Juuso Uski

direktör, kapitalförvaltning för privatpersoner

+358 9 2538 0328
Dick Ehrnrooth

Head of International Distribution

+358 40 532 7899
Seela Sinisalo

Head of ESG, föräldraledig

Esa Auvinen

administrationschef, UB Kapitalförvaltning Ab

Katja Flink

Sales Support Manager

+358 40 775 5113
Joonas Kairajärvi

privatbankir, Team Leader Private Sales

+358 9 2538 0286
Harri Lietosalmi

verkställande direktör, UB Kapitalförvaltning Tammerfors Ab

+358 3 3141 4511
Merja Lietosalmi

placeringschef, Tammerfors

+358 3 3141 4555
Vesa Barck

direktör, Åbokontoret

+358 50 338 9743
Taavi Silanterä

Taavi Silanterä verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Helsingfors

+358 40 555 5208
Eetu Niemi

Eetu Niemi verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Helsingfors

+358 45 110 9011
Jussi-Pekka Talsi

Jussi-Pekka Talsi verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Helsingfors

+358 45 231 4534
Eerikki Muilu

Eerikki Muilu verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Helsingfors

+358 40 588 5509
Heikki Pelli

Heikki Pelli verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

anknutet ombud, Helsingfors

+358 400 504 598
Jaakko Sippola

Jaakko Sippola verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Helsingfors

+358 50 387 7004
Janne Myllys

Janne Myllys verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Helsingfors

+358 40 022 5649
Martti Varjonen

Martti Varjonen verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Helsingfors

+358 45 110 9014
Mikael Sippola

Mikael Sippola verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Helsingfors

+358 50 387 7003
Patrick Aalto

Patrick Aalto verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Helsingfors

+358 44 985 0960
Henri Kortesoja

Henri Kortesoja verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Tammerfors

+358 50 462 3389
Janne Autio

Janne Autio verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Tammerfors

+358 45 642 5899
Janne Laine

Janne Laine verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Tammerfors

+358 50 511 9058
Jarkko Vaitio

Jarkko Vaitio verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Tammerfors

+358 45 126 5010
Marko Koskela

Marko Koskela verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Tammerfors

+358 50 511 9512
Antti Konttinen

Antti Konttinen verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Vanda

+358 50 511 9065
Antti Uimonen

Antti Uimonen verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Vanda

+358 50 511 3686
Antti Matikainen

Antti Matikainen verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Joensuu

+358 50 567 7761
Kimmo Pallonen

Kimmo Pallonen verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Uleåborg

+358 45 866 9750
Matti Häkli

Matti Häkli verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Helsingfors

+358 50 409 7295
Tero Fennander

Tero Fennander verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, St. Michel

+358 40 770 3734
Pekka Heikkinen

placeringschef, Tammerfors

+358 40 556 5406
Ville Terhemaa

Ville Terhemaa verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Helsingfors

+358 40 770 2607
Jens Blomqvist

placeringschef, Åbo, Satakunta

+358 40 752 7267
Leena Pasanen

Leena Pasanen verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Uleåborg

+358 50 354 4208
Jarkko Tapio

placeringschef, Uleåborg

+358 40 922 6934
Mikko Soranto

Mikko Soranto verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Jyväskylä

+358 400 763 991
Juha Tikkanen

Juha Tikkanen verkar i enlighet med lagen om investeringstjänster som anknutet ombud för UB Kapitalförvaltning Abs räkning och under dess ansvar.

placeringschef, anknutet ombud, Lahtis

+358 45 211 9744
Juha Matilainen

placeringschef, Uleåborg

+358 50 343 1661
Kapitalförvaltning
Henry Nurminen

direktör, strukturerade placeringar

+358 50 549 5509
Carl-Gustaf von Troil

Kapitalförvaltare på UB Kapitalförvaltning Ab, Ingenjör.

 

Central arbetserfarenhet:

UB Kapitalförvaltning Ab, kapitalförvaltare, 1996 -

Oy Bond & Stock Ab, verkställande direktör, 1983-

Oy Navarino Ab, verkställande direktör, 1995-2003

KOy Wanha Satama, verkställande direktör, 1995-2003

 

Andra förtroendeuppdrag:

UB Corporate Finance Oy, styrelsemedlem, 2024 -

United Bankers Abp, styrelsemedlem, 2000 – 2019, 2021 - 2022

Helsingforsbörsen, styrelseledamot, 1995-1996

Stromsdal Oy, styrelsemedlem, 1995-1996

Helsingfors Mässa Ab, styrelsemedlem, 1991-2003

Incap Abp, styrelsemedlem, 2015 -

Incap Abp, styrelseordförande, 2018-2019

Kuuhubb Inc, styrelsemedlem, 2018–2019

Kontino Abp, styrelsemedlem, 2015 – 2020

Oy Pontia Funds Ab, styrelsemedlem, 2021 -

UB Securities Ab, styrelsemedlem, 2016 - 2023

Oy Castor-Invest Ab, styrelseordförande, 1996 -

Oy Jakami-Invest Ab, styrelseordförande, 2007 -

UB Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem, 2016-

RMG-Holdings Ab, styrelsemedlem, 2007 –

kapital- och portföljförvaltare

+358 9 2538 0239
Rasmus Finnilä

Huvudsyssla: Kapitalförvaltare, UB Kapitalförvaltning Ab

Utbildning: Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

United Bankers Abp, kapitalförvaltare, 1987–

Lamy Oy, Sales Trader, 1986–1987

Baltic Bankers, analytiker, 1985–1986


Andra förtroendeuppdrag:

United Bankers Abp, styrelsemedlem, 2013–2021, 2022–

Jarafi Ab, styrelsemedlem, 2011–

kapitalförvaltare

+358 9 2538 0223
Jarmo Riikonen

portföljförvaltare

+358 9 2538 0311
Juhani Toivonen

portföljförvaltare

+358 9 2538 0331
Esa Punkari

kapitalförvaltare

+358 9 2538 0327
Allan Eriksén

strateg, placeringschef, kapitalförvaltning för institutioner

+358 9 2538 0292
Mats Skön

kapitalförvaltare

+358 50 549 5582
Teemu Perälä

portföljförvaltare

+358 9 2538 0369
Tom Wiik

portföljförvaltare

+358 45 843 6277
Marja Valkeinen

placeringschef, kapitalförvaltning för institutioner

+358 50 513 7764
Miia Laasonen

Process Manager, Asset Management

+358 9 2538 0275
Seppo Örmä

direktör, institutionella kunder

+358 09 2538 0324
Mikko Hutri

placeringschef, kapitalförvaltning för institutioner

+358 9 2538 0345
Pekka Salo

portföljförvaltare, kapitalförvaltning för institutioner

+358 41 468 6322
Tuomas Loikkanen

placeringschef, kapitalförvaltning för institutioner

+358 41 468 6343
Tommi Hujala

placeringschef, kapitalförvaltning för institutioner

+358 50 532 6953
Mika Nissi

direktör, UB Företagsfinansiering

+358 40 700 2170
Tuula Lähdesmäki

portföljförvaltare, UB Företagsfinansiering

+358 41 511 6949
Staffan Söderholm

portföljförvaltare, UB Förnybar Energi

+ 358 40 922 6940
Tapio Nuotio

portföljförvaltare, UB Förnybar Energi

+ 358 400 476 548
Heikki Kauppinen

Senior Advisor, UB Förnybar Energi

+358 40 922 6945
Niina Kotomäki

Project coordinator, Förnybar Energi

+358 40 922 6943
Jenni Löv

Sales Support Manager

+358 50 377 1222
Realegendominvesteringar
Pekka Niemelä

portföljförvaltare, infrastrukturfonder

+358 9 2538 0288
Tuomas Kallunki

portföljförvaltare, realtillgångar

+358 9 2538 0298
Tomi Suominen

portföljförvaltare, realtillgångar

+358 9 2538 0279
Kari Kangas

portföljförvaltare, UB Skog

+358 40 090 3133
Jyri Hietala

verkställande direktör, UB Nordic Forest Management Ab

+358 40 359 3566
Jaakko Onali

portföljförvaltare, UB Nordiska Fastigheter

+358 44 076 0604
Mikko Hentinen

portföljförvaltare, UB Nordiska Fastigheter

+358 40 748 6065
Perttu Hokkanen

portföljförvaltare, UB Finska Fastigheter

+358 40 089 6784
Lauri Janhunen

analytiker, UB Finska Fastigheter

+358 44 253 1610
Emil Selin

analytiker, UB Nordiska Fastigheter

+358 40 165 0948
UB FIGG
Matti Lehtipuu

EXPERIENCE

Matti has over 20 years of international experience in the forest industry. Prior to joining UB FIGG, he worked as the owner-CEO of Trussmatic. Trussmatic is the world’s leading producer of fully automatic solutions for the building component manufacturing industry, started by Matti in 2016. He has also worked as the Group CEO of RusForest (listed on Nasdaq Stockholm) based in Moscow. Before this, he held various positions at Pöyry Group, including leading their management consulting business in Russia and the CIS countries.

 

In addition, Matti has completed various consulting projects through his advisory company for clients such as the World Bank (IFC). Matti has held several board positions during his career.

 

Matti holds a M.Sc. in Forestry and Agriculture from University of Helsinki.

Managing Partner, UB FIGG

+358 40 525 5103
Sakari Saarela

EXPERIENCE 

Sakari has more than 10 years of experience in international finance focusing on the forest and packaging industries. Prior to joining UB FIGG, Sakari worked in industrials investment banking at Rothschild & Co, HSBC and Pöyry Capital in London. Before moving to London, he worked at the corporate finance boutique Häggblom & Partners in Helsinki, advising mainly forest industry clients.

 

Sakari holds a M.Sc. in Economics from Aalto University School of Business and a M.Sc. in Technology from Aalto University School of Engineering.

Partner, UB FIGG

+358 40 767 4350
Corporate Finance
Ville Väisänen

CEO, UB Corporate Finance Ab

+358 40 588 6769
Tom Olsio

Head of Equity Capital Markets, UB Corporate Finance Ab

+358 9 2538 0225
Teo Linnovaara

Associate Director, UB Corporate Finance Ab

+358 400 980 707
Theresia Moustgaard

Analyst, UB Corporate Finance Ab

+358 9 2538 0374
Private Investment Office
Daniel Nyman

direktör, Private Investment Office

+358 9 2538 0341
Juhani Keinänen

grundande partner, Private Investment Office

+358 9 2538 0351
Ville Ruija

portföljanalytiker, Private Investment Office

+358 9 2538 0312
Ekonomi administration
Legal
Nina Rosenlew

General Counsel

Petrus Pöytäniemi

Senior Legal Counsel

Nikolas Limingoja

Legal Counsel

Iris Lampela

Legal Counsel

Compliance
Laura Suominen

Head of Compliance

Anna Kämäräinen

Compliance Officer

Katri Kautovaara-Haughey

Compliance Officer

Kundadministration
Minna Sankala

kundkoordinator, föräldraledig

Paula Salokoski

Sales Support Manager

+358 9 2538 0360
Risk Management
Annina Myllyaho

Head of Risk Management, Data Protection Officer

Johanna Väisänen

Risk Management Specialist

Personaladministration
Pia Varila

HR Director

Marika Pakkanen

HR- och lönespecialist

Elina Montonen

HR Partner

Middle & Back Office
Henri Fröjdholm

Head of Middle Office

Marknadsföring och kommunikation
Marjo Åström

chef för investerarrelationer

+358 9 2538 0306
Rosanna Rouhiainen

Event and Culture Specialist

+358 9 2538 0316