Arvot, strategia visio ja missio

Arvot, strategia, visio ja missio

United Bankers tarjoaa asiakkailleen pitkäaikaiseen kokemukseen ja ammattitaitoon perustuvaa varainhoitoa sekä sijoitustuotteita ja pääomamarkkinapalveluita.

 

Arvot

United Bankersin toimintaa ohjaavat kolme keskeistä arvoa.

Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyyden perustana on asiakkaiden toiveiden ja tavoitteiden ymmärtäminen. Asiantuntemuksen korkea taso näkyy asiakkaan tarpeisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä. Asiakaskokemus syntyy laadukkaista kohtaamisista niin henkilökohtaisesti kuin verkossakin.

 

Ketteryys

Ketteryys merkitsee nopeita ja tehokkaita päätöksentekoprosesseja, jotka auttavat meitä hyödyntämään myös markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Haluamme jatkuvasti kehittää tuotteitamme ja palveluitamme sekä niitä tukevia järjestelmiä ja toimintoja.

 

Joukkuehenkisyys

Me UB:laiset olemme joukkue. Se tarkoittaa, että jokaisella on oma roolinsa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Pitkäaikaiset ja luottamukselliset asiakassuhteet syntyvät siitä, että seisomme sanojemme ja tekojemme takana.

 

Kasvustrategia

  • Rakennamme pitkäaikaisia asiakassuhteita ja ylitämme asiakkaidemme odotukset

  • Olemme edelläkävijöitä ainutlaatuisten ja korkeatasoisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä

  • Vahvistamme sitoutunutta asiantuntijatiimiämme entisestään

  • Vastuullisuus on toimintamme keskiössä ja varmistaa yrityksemme menestyksen

  • Hyödynnämme teknologiaa kehittäessämme asiakaskokemusta sekä lisätessämme toimintamme tehokkuutta

  • Kasvatamme liiketoimintaamme niin orgaanisesti kuin yritysostoin

  • Keskitymme skaalautuvaan ja jatkuvaa kassavirtaa tuottavaan liiketoimintaan

 

United Bankers tähtää liiketoiminnan ja tuloksen sekä yrityksen arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. Yhtiön tavoitteena on tarjota asiakkailleen asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua molemmilla United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueilla: varainhoidossa ja pääomamarkkinapalveluissa. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoituksiin, joihin kuuluvat kiinteistö- ja metsärahastot sekä listattujen kiinteistö- sekä infrayhtiöiden osakkeisiin sijoittavat rahastot.


Pyrkimyksenä on kasvattaa asiakkaiden varallisuutta yksilöllisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin sopivilla ratkaisuilla sekä tuottaa asiakkaille lisäarvoa United Bankers -konsernin tarjoamilla palveluilla. United Bankers palvelee sekä yksityis- että instituutioasiakkaita. Päämääränä on jatkuvasti kehittää tuotteiden ja palveluiden laatua ja siten ylläpitää korkeaa asiakastyytyväisyyttä. Yhtiö pyrkii tarjoamaan laajan tuote- ja palvelukokonaisuuden erilaisia markkinatilanteita ja sisäisiä synergioita hyödyntäen.

Visio

Olemme johtava pohjoismainen varainhoitaja vaihtoehtoisissa sijoituksissa ja asiakkaidemme luotetuin kumppani

Missio

Luomme vaurautta vastuullisesti