Private equity fonder

Private equity fonder

United Bankers urval inkluderar också kommanditbolagsfonder avsedda för professionella investerare.

 

UB Nordic Forest Fund-fonderna investerar i skogsegendom i Finland och Baltikum.

 

UB Företagsfinansiering erbjuder små och medelstora finska företag skuldfinansiering som stöder traditionell bankfinansiering.

 

UB Forest Industry Green Growth Fund är en private equity-fond som investerar i hållbara och resurseffektiva skogs- och biobaserade industrier.