United Bankers -koncernen

United Bankers -koncernen

Vi står för ansvarsfull förmögenhetsförvaltning

United Bankers Abp är en finländsk expert på kapitalförvaltning och investeringsmarknader. United Bankers har två affärsområden, kapitalförvaltning och kapitalmarknadstjänster. Inom kapitalförvaltning är koncernen specialiserad på realtillgångsinvesteringar, inklusive skogs-, fastighets- och infrastrukturfonder. Merparten av affärsintäkterna kommer från kapitalförvaltningssegmentet, vars kunder inkluderar privatpersoner, företag och institutioner.

 

Vårt mål är att vara kundens förstahandsval i förmögenhetsförvaltning och finansiell rådgivning.

Meddelanden och publikationer

Kompassi

 

United Bankers Abps senaste börs- och pressmeddelanden och annat relevant placerarmaterial.

Nyckeltal och ekonomiska mål

Nasdaq Main Market

 

United Bankers mål är en positiv utveckling av verksamheten och resultatet och därigenom ökat ägarvärde på lång sikt

Aktie

Omx

 

Aktiens basuppgifter, utdelningspolicy, aktiemonitor och aktieinnehav.

Värderingar, strategi, vision och mission

Ihmiset 2020

 

UB:s verksamhet styrs av tre centrala värderingar: vi skapar värde för våra kunder, vi är agila och vi arbetar som ett team.

• • • • •

En av de
äldsta investerings-
bolag i Finland

• • • • •

• • • • •

Närmare 200
engagerade finansproffs
till din tjänst

• • • • •

Av bankgrupper
oberoende
investeringsbolag

• • • • •

United Bankers aktier
är noterade på Nasdaq
Helsingfors huvudlista

• • • • •