Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

verkställande direktör, United Bankers Abp

Patrick Anderson

patrick.anderson@unitedbankers.fi +358 9 2538 0236

Född: 1979
Utbildning: 
Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

United Bankers Abp, verkställande direktör, 2010–

UB Securities Ab, (konsernens moderbolaget framtill 2010), verställande direktor, 2007–2014 

 

Andra förtroendeuppdrag:

UB Corporate Finance Oy, styrelseordförande, 2024–

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan, styrelselemedlem och rådmedlem, 2020–

UB Bankirfirma Ab, styrelsemedlem, 2018–2023

UB Kapitalförvaltning Tampere Ab, styrelsemedlem, 2016–2021

UB Securities Ab, styrelseordförande, 2014–2023

Oy Boda Farm Ab, styrelsemedlem, 2012–

Paadla AS, styrelseordförande, 2010–

Bockholmen Invest Ab, styrelseordförande, 2008–

RGM Holdings Oy, styrelseordförande, 2007–

UB Kapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem, 2007–

direktör, koncernkommunikation

Inka Noramaa

inka.noramaa@unitedbankers.fi +358 9 2538 0323

Född: 1975
Utbildning: 
Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

United Bankers Abp, direktör, koncernkommunikation, 2020–

United Bankers Abp, utvecklingschef, 2018–2020

United Bankers Abp, medlem i ledningsgruppen, 2018–

UB Kapitalförvaltning Ab, chef, privatkunders kapitalförvaltning, 2013–2018

UB Kapitalförvaltning Ab, kapitalförvaltare, 2003–2013

UB Kapitalförvaltning Ab, placeringschef, 2001–2003

UB Kapitalförvaltning Ab, placeringsrådgivare, 2000–2001

 

Andra förtroendeuppdrag:

Finnish Structured Products Association, styrelsemedlem, 2013–2020

verkställande direktör, UB Fondbolag Ab

John Ojanperä

john.ojanpera@unitedbankers.fi +358 9 2538 0356

Född: 1981
Utbildning: 
Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

UB Fondbolag Ab, verkställande direktör, 2016-

United Bankers Abp, medlem av ledningsgruppen 2016-

United Bankers Abp, ekonomichef, 2014–2016

PwC, manager, Transaction services/M&A, 2012–2014

 

Andra förtreondeuppdrag:

UB Corporate Finance Oy, styrelsemedlem, 2024–

administrationschef

Jarkko Saukkola

jarkko.saukkola@unitedbankers.fi +358 50 571 4895

Född: 1968
Utbildning: 
Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

United Bankers Abp, förvaltningschef, 2018–

United Bankers Abp, medlem i ledningsgruppen, 2018–

Aronia Group Ab, projektchef och delägare, M&A, 2012–2018

Aventum Rahastoyhtiö Ab, verkställande direktör, 2008–2011

Nordea Bank Abp, olika uppgifter och ansvarsområden, 2001–2008

Konecranes Abp, olika uppgifter och ansvarsområden, 1995–2001

verkställande direktör, UB Kapitalförvaltning Ab

Jani Lehti

jani.lehti@unitedbankers.fi +358 9 2538 0322

Född: 1966
Utbildning: Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

UB Kapitalförvaltning Ab, verkställande direktör, 2005–

United Bankers Abp, medlem av ledningsgruppen, 2012–

UB Kapitalförvaltning Ab, kapitalförvaltare, 1994–2005

 

Andra förtroendeuppdrag:

Oy Spolidoro Ab, verkställande direktör, styrelsemedlem, 2005–

J. Lehti & Co Oy, verkställande direktör, styrelsemedlem, 1999–

direktör, UB Private

Jukka Rasku

jukka.rasku@unitedbankers.fi +358 40 592 6646

Född: 1979
Utbildning: 
Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

UB Private, direktör, 2024–

UB Bankirfirma Ab, verkställande direktör, 2020–2023

United Bankers Abp, medlem av ledningsgruppen, 2020–

Danske Bank A/S, direktör, Institutional Investment Solutions, 2016-2020

Danske Bank A/S, försäljningschef, 2009-2016

direktör, kapitalförvaltning för institutioner

Timo Ronkainen

timo.ronkainen@unitedbankers.fi +358 9 2538 0364

Född: 1965
Utbildning: 
Ekon.Mag.

 

Central arbetserfarenhet:

UB Kapitalförvaltning Ab, direktör kapitalförvaltning för institutioner, 2012-

United Bankers Abp, medlem av ledningsgruppen, 2012-

Aventum Rahastoyhtiö Oy, verkställande direktör, 2011–2012

Aventum Varainhoito Oy, verkställande direktör, 2008–2013

Nordea Investment Management & Funds, Country Manager, 2006–2007

Nordea Investment Management Finland Ab, verkställande direktör, 2004–2006

Nordea Investment Management Finland Ab, vice verkställande direktör, 2001–2004

Nordea Investment Management Finland Ab, verkställande direktör, 2000–2001

 

Andra förtreondeuppdrag:

Oy Ottiger Ab, styrelsemedlem, 2008–

Ledningsgruppen för United Bankers Abp har i uppgift att leda och utveckla bolagets affärsverksamhet som helhet i enlighet med de mål som ställts av styrelsen och verkställande direktören. Ledningsgruppen bereder bland annat strategin, verksamhetsprinciperna och UB:s övriga gemensamma ärenden. Ledningsgruppen samlas regelbundet en gång i veckan. Ett protokoll uppgörs för varje möte.

 

Verkställande direktörens huvudsakliga uppgift är att leda och övervaka företagets affärsverksamhet. Verkställande direktören svarar för genomförande av UB:s strategi och skötsel av bolagets löpande administration i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och de anvisningar och bestämmelser som styrelsen ger.

 

Verkställande direktören och ledningsgruppens medlemmar utför sina uppgifter som huvudsyssla och de har inga andra väsentliga affärsbindningar.