Avainluvut ja taloudelliset tavoitteet

Avainluvut ja taloudelliset tavoitteet

United Bankers tähtää liiketoiminnan ja tuloksen ja tätä kautta yrityksen arvon kasvattamiseen pitkällä aikavälillä. Alla olevassa taulukossa esitetään yhtiön avainlukuja. Yhtiön osakkeet on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

 

United Bankers Oyj
avainluvut
2023 2022 2021 2020 2019
Liikevaihto, MEUR 52,1 48,6 43,8 34,4 32,5
Operatiivinen käyttökate, MEUR 19,1 18,5 16,3 10,3 7,7
Operatiivinen liikevoitto, MEUR 16,9 16,6 14,4 8,6 6,7
Liikevoitto, MEUR 17,0 16,5 14,3 8,4 5,9
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 27,8 27,9 26,9 17,1 13,1
Koko pääoman tuotto-% (ROA) 18,7 17,2 16,4 10,8 7,7
Omavaraisuusaste % 67,7 67,1 56,7 66,9 59,5
Henkilöstö (vuoden lopussa)* 160 148 137 129 135
Osinko vuodelta, EUR** 1,00 0,90 0,80 0,51 0,43

 

* Henkilöstömäärä on ilmoitettu kokopäivätoimisiksi muutettuna (FTE, full time equivalents).

** Hallituksen ehdotus tilikauden 2023 varojenjaosta: osinko 0,50 euroa ja pääomanpalautus 0,50 euroa

Taloudelliset tavoitteet

United Bankers tähtää kannattavaan kasvuun molemmilla liiketoiminta-alueillaan. Tavoitteena on liikevaihdon kasvattaminen sekä orgaanisen kasvun että mahdollisten yritysostojen kautta. Kasvua haetaan myös liiketoiminnan laajentamisella muihin Pohjoismaihin. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on positiivinen tuloskehitys ja sitä kautta omistaja-arvon kasvattaminen.

United Bankersin tavoitteena on vuoteen 2028 mennessä:

  • kasvattaa hallinnoitavien varojensa määrä yli 10 miljardiin euroon
  • nostaa operatiivinen liikevoittoprosenttinsa yli 40:een

Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa vähintään 70 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta tai osakekohtaisesta kassavirrasta yhtiön taloudellinen tilanne ja strategia huomioon ottaen.