Årsberättelser

Årsberättelser

Bolagets officiella rapporteringsspråk är finska. Från och med 2022 publiceras börsmeddelanden och årsberättelser också på engelska.

 

Årsberättelse 2023

Vuosikertomus 2023
Annual report 2023
Vuosikertomus 2023 (ESEF.zip)
Inline Viewer (XHTML)

Årsberättelse 2022

Vuosikertomus 2022
Annual Report 2022
Vuosikertomus 2022 (ESEF, zip)
Inline Viewer (XHTML)

Årsberättelse 2021

Årsberättelse 2021
Årsberättelse 2021 (ESEF, zip)
Inline Viewer (XHTML)

Årsberättelse 2019

Årsberättelse 2018

Årsberättelse 2017

Årsberättelse 2016

Årsberättelse 2015

Årsberättelse 2014