Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

United Bankers julkaisee vuosittain listayhtiöille suunnatun hallinnointikoodin (Corporate Governance Code) 2020 mukaisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään.

Ensimmäisen kerran selvitys julkaistiin vuodelta 2020, jolloin yhtiö siirtyi First North -markkinapaikalta Helsingin pörssilistalle.

 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020