Korkomarkkina

Korkomarkkinan näkymiä 2024

Korkokehityksen tasaantuminen ja mahdolliset korkojen laskut ovat nostaneet tämän vuoden tuotto-odotukset tuntuvasti plussalle.
Jarmo Riikonen, salkunhoitaja

Korkomarkkinoiden näkymät vuodelle 2024 ovat edelleen positiiviset korkosijoittajan näkökulmasta. Teematkin ovat yhä samoja kuin edellisenä vuonna, eli inflaatiokehitys ja keskuspankkien harjoittama rahapolitiikka.

 

Inflaatio on keskeinen tekijä korkomarkkinoiden liikkeille. Loppuvuonna 2023 saatiin molemmilta mantereilta odotuksia matalammat inflaatioluvut, mikä loi sijoittajille uskoa, että keskuspankit tulevat leikkaamaan korkoja tänä vuonna. Ellei uusia sokkeja ilmaannu, inflaatio jatkaa tänä vuonna hidastumista ja rahapolitiikan suunta kääntyy vihdoin. Markkinoilla hinnoitellaan jo useampia koronlaskuja tälle vuodelle sekä Yhdysvaltoihin että euroalueelle. Euroopan keskuspankin jäsen Robert Holzmann ehti tosin heittää vettä myllyyn sanomalla, että puheet koronlaskuista ovat ennenaikaisia.

 

Korkosijoittajan osalta koronnostojen päättyminen on tervetullut uutinen. Korkojen voimakas nousu painoi joukkolainojen arvoja tuntuvasti alas vuonna 2022. Pelkkä korkokehityksen tasaantuminen ja mahdolliset korkojen laskut ovat nostaneet tämän vuoden tuotto-odotukset tuntuvasti plussalle. Riskiä sietävälle sijoittajalle high yield -markkina tarjoaa tänäkin vuonna erinomaisen kohteen korkosijoituksille. Lyhyen koron rahastot ovat puolestaan edelleen hyvä vaihtoehto pankkien määräaikaistalletuksille matalla riskillä. Vaikka keskuspankit leikkaisivat korkoja, ei paluuta nollakorkoaikaan enää ole näköpiirissä.

United Bankersin korkorahastot

UB High Yield

Ub High Yield

 

UB High Yield -rahaston varat sijoitetaan korkoinstrumentteihin, pääasiassa high yield -yrityslainoihin. Lue lisää UB High Yield -rahastosta »

UB Korko Plus

Korko Plus

 

Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa pankkitalletuksiin sekä lyhyisiin ja matalariskisiin korkoinstrumentteihin. Lue lisää UB Korko Plus -rahastosta »

UB Lyhyt Korko

Ub Lyhyt Korko 2880X1218

 

UB Lyhyt Korko sopii sijoittajalle, joka etsii matalan riskitason korkosijoituskohdetta. Lue lisää UB Lyhyt Korko -rahastosta »

Tutustu monipuoliseen rahastovalikoimaamme »

Kysy lisää asiantuntijoiltamme
puh. 09 2538 0320 tai e-mail sijoita@unitedbankers.fi

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa.

 

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahaston aikaisempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä eikä sitä voi käyttää tulevien tuottojen ennustamiseen. Rahastolle asetettua tavoitetuottoa ei välttämättä saavuteta. Riskit on esitelty tarkemmin rahaston avaintietoasiakirjassa ja rahastoesitteessä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen, sääntöihin ja hinnastoon, jotka ovat saatavilla kunkin rahaston sivulta. Rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen salkunhoito on ulkoistettu UB Omaisuudenhoito Oy:lle.