Metsämarkkina

Metsämarkkinan näkymiä 2024

Metsäteollisuuden heikentyneestä suhdanteesta huolimatta puun hinnat ovat pysytelleet keskimääräistä korkeammalla tasolla.
Kari Kangas, salkunhoitaja, UB Metsä

Huippuvuoden 2022 jälkeen metsäteollisuuden tulokset kokivat rajun pudotuksen vuonna 2023. Lopputuotteiden hinnat ovat laskeneet, tuotantovolyymit ovat alhaalla, asiakkaiden varastot ovat olleet täynnä ja kustannusinflaatio on nakertanut kannattavuutta. Metsäteollisuus on reagoinut tilanteeseen sopeuttamalla tuotantoaan kysyntää vastaavaksi. Metsäteollisuuden heikentyneestä suhdanteesta huolimatta puun hinnat ovat pysytelleet keskimääräistä korkeammalla tasolla. Taustalla vaikuttavat sekä uusien investointien tuoma lisäys puun kysyntään että puun tuonnin loppuminen Venäjältä Ukrainan sodan seurauksena. Metsäkiinteistömarkkinoilla kaupankäynti on hidastunut edellisvuosista, ja etenkin ammattimaisten metsäsijoittajien osuus kaupoista on laskenut, kun pääomaa on korkojen nousun vuoksi hakeutunut aiempaa enemmän muihin sijoituskohteisiin.

Pitkät, positiiviset kysyntätrendit monissa puupohjaisissa tuotteissa ovat ennallaan, ja tämänhetkisen heikon taloustilanteen hellittäessä käänne parempaan saattaa olla lähellä.
Jyri Hietala, toimitusjohtaja, UB Nordic Forest Management Oy

Metsäsektorilla vuoteen 2024 lähdetään epävarmoissa tunnelmissa. Metsäteollisuuden lopputuotemarkkinoiden osalta on jo näkyvissä pilkahduksia paremmasta, sillä esimerkiksi sellun hinta on noussut selvästi kesän 2023 pohjatasoiltaan. Sen sijaan paperiteollisuudessa strukturaalinen kysynnän lasku jatkuu, ja erityisesti kuluttajapakkaustuotteissa kuluttajien vaimea ostovoima on vaikuttanut negatiivisesti kartongin kysyntään. Rakentamisen odotetaan elpyvän vasta vuodesta 2025 alkaen. Pitkät, positiiviset kysyntätrendit monissa puupohjaisissa tuotteissa ovat kuitenkin ennallaan, ja tämänhetkisen heikon taloustilanteen hellittäessä käänne parempaan saattaa siis jo olla lähellä.

 

Niukkuus raakapuusta pitänee kilpailun puusta kireänä markkinoilla, ja puun hintojen arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2024. Alueellisesti ja puutavaralajeittain voidaan kuitenkin nähdä aiempaa enemmän eroja hintakehityksissä. Etenkin kuitupuiden hintatason odotetaan pysyttelevän pitkän aikavälin keskihintojen yläpuolella. Metsäkiinteistömarkkinoilla kaupankäyntiin ei ennakoida merkittävää muutosta viime vuodesta, joskin korkohuipun ohittaminen ja reaalituottovaateiden nousu lisäävät metsäsijoittamisen houkuttelevuutta. Metsäkiinteistöjen hintoja tukee ennakoitu puun hintakehitys sekä pidemmän aikavälin positiiviset kysyntänäkymät.

United Bankersin metsärahastot

UB Metsä

Ubmetsa 2880X1218

 

Metsä on hyvin arvonsa säilyttävä ja vakaata tuottoa tarjoava sijoituskohde. UB Metsä tuo metsäsijoittamisen edut nyt kaikkien sijoittajien ulottuville. Lue lisää UB Metsä -rahastosta »

UB Metsä Global

Ub Metsa Global 2880X1218

 

UB Metsä Global sijoittaa globaalisti metsään, metsäteollisuuteen ja metsäteollisuuden lopputuotteiden jatkojalostukseen. Lue lisää UB Metsä Global -rahastosta »

Tutustu monipuoliseen rahastovalikoimaamme »

Kysy lisää asiantuntijoiltamme
puh. 09 2538 0320 tai e-mail sijoita@unitedbankers.fi

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa.

 

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahaston aikaisempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä eikä sitä voi käyttää tulevien tuottojen ennustamiseen. Rahastolle asetettua tavoitetuottoa ei välttämättä saavuteta. Riskit on esitelty tarkemmin rahaston avaintietoasiakirjassa ja rahastoesitteessä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen, sääntöihin ja hinnastoon, jotka ovat saatavilla kunkin rahaston sivulta. Rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen salkunhoito on ulkoistettu UB Omaisuudenhoito Oy:lle.