Kiinteistömarkkina

Kiinteistömarkkinan näkymiä 2024

Hiljalleen selkeytyvän korkonäkymän saattelemana kiinteistötransaktiovolyymien odotetaan kasvavan vuoden 2024 aikana.* Ensimmäisiä signaaleita kiinteistösijoitusmarkkinan elpymisestä on jo nähty listatussa kiinteistömarkkinassa, joka näyttää saavuttaneen pohjansa lokakuussa 2023. Historiassa suorat kiinteistösijoitukset, johon UB Suomi Kiinteistöt ja UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt lukeutuvat, ovat seuranneet listattua kiinteistömarkkinaa noin 6–12 kuukauden viiveellä.

Ensimmäisiä signaaleita kiinteistösijoitusmarkkinan elpymisestä on jo nähty listatussa kiinteistömarkkinassa.
Jaakko Onali, salkunhoitaja, UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Monen ammattimaisen kiinteistösijoittajan rahoituksessa hyödyntämät pitkät korot ovat jo laskeneet selkeästi syksyn 2023 huippulukemista. Samalla kiinteistöjen tuottovaatimukset ovat nousseet ja näin ollen niin sanottu yield gap, joka kuvaa korkotason ja kiinteistötuottojen eroa, on vihdoin kääntynyt kasvuun. Lisäksi vuokriin vuoden vaihteessa tehdyt indeksikorotukset tukevat yield gapin kasvua, joka on erityisesti reaalisesti – eli inflaatio huomioiden – edelleen hyvällä tasolla. Yhteenvetona voi todeta, että laskeva rahoituskustannus, nousseet tuottovaateet ja vuokrien indeksikorotukset johtanevat siihen, että paine kiinteistöjen arvojen alaskirjaukselle vähenee ja hiljalleen poistuu. Transaktiomarkkina oli vuoden 2023 aikana edelleen hiljainen, mutta olemme nähneet varsinkin ulkomaisten sijoittajien kiinnostuksen lisääntyneen Pohjoismaissa. Edellä mainitut asiat huomioiden aktiviteetin nousuun on siis aineksia.

Ainekset kiinteistömarkkinan elpymiselle kuluvan vuoden aikana ovat selkeästi olemassa.
Perttu Hokkanen, salkunhoitaja, UB Suomi Kiinteistöt

Asuntomarkkinassa kaupankäyntimäärät olivat vuoden 2023 lopulla kasvussa. Kasvua selittää osittain ensiasunnon oston varainsiirtoverottomuuden päättyminen vuoden 2023 loppuun. Muuttoliike kaupunkeihin oli voimakasta vuoden 2023 aikana, ja tämän trendin odotetaan jatkuvan. Asuntorakentaminen on ennätysmäisen hiljaista, eikä uusia asuinkohteita juuri aloiteta vuoden 2024 aikana. Asunnoista tulee olemaan niukkuutta tulevaisuudessa ja tämä niukkuus johtaa asuntoarvostusten nousuun.

 

Nykytiedon valossa näemme, että ainekset kiinteistömarkkinan elpymiselle kuluvan vuoden aikana ovat selkeästi olemassa. Vielä on kuitenkin ennenaikaista sanoa, missä vaiheessa vuotta käänne tapahtuu. Samalla tämä tarkoittanee sitä, että paras hetki ostaa kiinteistöjä on jo käsillä tai se koittaa lähitulevaisuudessa.

 

*Lähde: Colliers 1/2024 ja KTI 11/2023

United Bankersin kiinteistörahastot

UB Suomi kiinteistöt

Ub Suomi Kiinteistot 2880X1218 (1)

 

Rahaston strategiana on sijoittaa vakaan tuoton kiinteistökohteisiin Suomessa. Lue lisää UB Suomi Kiinteistöt -rahastosta »

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Ub Pohjoismaiset Liikekiinteistot 2021 2880X1218

 

Rahasto sijoittaa varansa laajalla hajautuksella pohjoismaisiin kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin. Lue lisää UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt -rahastosta »

Tutustu monipuoliseen rahastovalikoimaamme »

Kysy lisää asiantuntijoiltamme
puh. 09 2538 0320 tai e-mail sijoita@unitedbankers.fi

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa.

 

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahaston aikaisempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä eikä sitä voi käyttää tulevien tuottojen ennustamiseen. Rahastolle asetettua tavoitetuottoa ei välttämättä saavuteta. Riskit on esitelty tarkemmin rahaston avaintietoasiakirjassa ja rahastoesitteessä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen, sääntöihin ja hinnastoon, jotka ovat saatavilla kunkin rahaston sivulta. Rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen salkunhoito on ulkoistettu UB Omaisuudenhoito Oy:lle.