Rahastot

Rahastot

Rahastotyyppi

Rahaston kohdemarkkina

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria. Minimimerkinnät ja kuukausisäästömahdollisuus ovat voimassa OmaUB-verkkopalvelussa. Lisätietoja eri rahasto-osuussarjojen palkkioista ja merkintäedellytyksistä sekä sovelletuista poikkeuksista löytyy voimassa olevasta rahastoesitteestä. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Riskit on esitelty tarkemmin rahaston avaintietoasiakirjassa ja rahastoesitteessä.

UB:n ainutlaatuisesta rahastovalikoimasta löytyy vaihtoehtoja sijoittajien erilaisiin tarpeisiin. Etsi sinua eniten kiinnostavat rahastotyypit sekä maantieteelliset markkinat luokittelujen avulla.

UB Aasia Kiinteistöosake

Kiinteistöosakerahasto

Aasian ja muiden kehittyvien markkinoiden listattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin sijoittava osakerahasto. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB Amerikka

Osakerahasto

UB Amerikka sijoittaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille. Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tuoton. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB EM Infra

Infrastruktuurirahasto

UB EM Infra tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa voimakkaasti kasvavien kehittyvien markkinoiden infrastruktuuriyhtiöihin. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB Eurooppa AI

Osakerahasto

UB Eurooppa AI sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin hyödyntäen tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä. Rahaston tavoitteena on ylittää eurooppalaisen osakemarkkinan keskimääräinen tuotto. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB Eurooppa Kiinteistöosake

Kiinteistöosakerahasto

UB Eurooppa Kiinteistöosake sijoittaa likvidisti eurooppalaisiin kiinteistösijoitusosakkeisiin. Rahasto tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden pienentää osake- ja korkomarkkinoiden aiheuttamaa heilahtelua. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB Global

Osakerahasto

UB Global yhdistää sijoitusstrategiassaan aktiivisen sijoittamisen ja indeksisijoittamisen. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB Global Kiinteistöosake

Kiinteistöosakerahasto

UB Global Kiinteistöosake sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa likvidisti ja hajautetusti kiinteistöihin. Rahaston tavoitteena on yleistä listattujen kiinteistöyhtiöiden kurssikehitystä tasaisempi tuotto. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB High Yield

Korkorahasto

UB High Yield -rahaston varat sijoitetaan korkoinstrumentteihin, pääasiassa high yield -yrityslainoihin. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB Infra

Infrastruktuurirahasto

UB Infra tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa vakaisiin ja hyvätuottoisiin infrastruktuuriliiketoimintoihin maailmanlaajuisesti. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB Korko Plus

Korkorahasto

UB Korko Plus sopii sijoittajalle, joka etsii maltillisen riskitason korkosijoituskohdetta. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa pankkitalletuksiin sekä lyhyisiin ja matalariskisiin korkoinstrumentteihin. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB Lyhyt Korko

Korkorahasto

UB Lyhyt Korko sopii sijoittajalle, joka etsii matalan riskitason korkosijoituskohdetta. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB Metsä

Metsärahasto

Metsä on hyvin arvonsa säilyttävä ja vakaata tuottoa tarjoava sijoituskohde. UB Metsä tuo metsäsijoittamisen edut nyt kaikkien sijoittajien ulottuville. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB Metsä Global

Metsärahasto

Rahasto tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa koko metsäsektorin kasvavaan ja kehittyvään arvoketjuun yhdellä sijoituksella. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake

Kiinteistöosakerahasto

UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa hajautetusti Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon kiinteistömarkkinoille. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt

Kiinteistörahasto

UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt on liike- ja toimitilakiinteistöihin sijoittava rahasto. Se on Suomessa ensimmäinen kaikille sijoittajille suunnattu rahasto, joka hajauttaa sijoituksiaan laajasti koko Pohjoismaiden alueelle. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB Smart

Monistrategiarahasto

UB Smart -rahaston varat sijoitetaan pääasiassa kansainvälisille osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB Suomi

Osakerahasto

UB Suomi sopii suomalaisten listattujen yhtiöiden menestykseen luottavalle pitkäjänteiselle sijoittajalle. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB Suomi Kiinteistöt

Kiinteistörahasto

Rahasto sijoittaa laajalla hajautuksella suomalaisiin kiinteistöihin. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

UB Uusiutuva Energia

Infrastruktuurirahasto

Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa energiamurroksen ja vihreän siirtymän luomaan kasvavaan markkinaan. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä

Asilo Argo

Osakerahasto

Globaali osakerahasto, joka etsii salkkuunsa yhtiöitä, joilla on merkittävä kasvupotentiaali pitkällä tähtäimellä. Lue lisää

Ladataan...

Riskiluokka
Minimimerkintä