Osakkeen perustiedot

Osakkeen perustiedot

United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

 

• ISIN-tunnus FI4000081427
• Kaupankäyntitunnus UNITED
• LEI-tunnus 743700J2WO3J6XGFPG77

 

Yhtiön osakepääoma on 5 464 225,47 euroa. Yhtiöllä on 10 963 043 täysin maksettua sekä Suomen lain mukaisesti liikkeeseen laskettua osaketta. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa eikä yhtiöjärjestyksessä ole määräystä osakkeiden tai osakepääoman enimmäis- tai vähimmäismäärästä. Yhtiö ei ole laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia taikka muita arvopapereita, jotka olisivat vaihdettavissa tai muunnettavissa yhtiön osakkeiksi. Yhtiön hallussa on 8 984 omaa osaketta (11.6.2024).

 

United Bankers Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Jokainen yhtiön osake tuottaaa yhden äänen yhtiön yhtiökokouksessa. Kaikkien yhtiön osakkeiden oikeudet ovat yhtäläiset jaettaessa yhtiön varoja.

 

United Bankers Oyj:n osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 31.3.2014. Osakkeita säilytetään arvo-osuusjärjestelmässä nimettyjen tilinhaltijoiden lukuun, jollaisia ovat myös hallintarekisteröinnin hoitajat. Arvo-osuusjärjestelmää ylläpitää Euroclear Finland.

 

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavia, eikä United Bankers Oyj:n yhtiöjärjestykseen sisälly niiden luovutettavuutta rajoittavia ehtoja. United Bankers Oyj:n osakasluetteloa ylläpidetään ja omistajaluettelo on nähtävissä Euroclear Finland Oy:ssä osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki.