Ilmastotavoitteet

Ilmastotavoitteet

Tavoitteena ilmastokestävä kasvu

United Bankersin ilmastotoimet tukevat ja turvaavat pitkäaikaista arvonluontia. Ilmastotavoitteemme on koottu ilmastotiekarttaan »

 

Sijoitamme vähähiilisiin ja hiiltä sitoviin ratkaisuihin sekä pyrimme lisäämään sijoitustemme hiilensidontaa niin, että se ylittää sijoitusten kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä.


Asetamme Science Based Targers initiative -aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Näin varmistamme, että toimintamme on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa ja saavutamme pitkän aikavälin Net Zero -tavoitteet viimeistään 2040–2050.

 

Haluamme tarjota asiakkaillemme tuotevalikoiman, joka mahdollistaa sijoittamisen hiilen sidontaan ja vihreään siirtymään. Uskomme, että tällaisten sijoitusmahdollisuuksien tarjoaminen on vastuullisen vaurastumisen ydin.


Tutustu tuotteisiimme, jotka keskittyvät vihreään siirtymään ja ilmastonäkökulmaan:


United Bankersin metsärahastot UB Metsä ja UB Nordic Forest Fund -rahastot pyrkivät metsäsijoituksillaan sitomaan ilmakehästä hiilidioksidia metsissä kasvaviin puihin ja metsämaahan sekä kestäviin puutuotteisiin. Lisäksi rahastojen metsissä kasvaneen puun käytöllä voidaan osin korvata fossiilisia polttoaineita ja fossiili-intensiivisiä materiaaleja. Rahastojen tavoitteena on hoitaa metsiä niin, että ne toimivat pitkän aikavälin hiilinieluina ja siten edistävät ilmastonmuutoksen hillintää.


Uusiutuvalla energialla on mahdollista korvata fossiilisia energianlähteitä. UB Uusiutuva Energia sijoittaa tuuli- ja aurinkovoimaan sekä innovatiivisiin uusiutuvan energian ratkaisuihin erityisesti Suomessa. Rahasto sekä kehittää itse tuulivoimahankkeita että sijoittaa jo toiminnassa oleviin uusiutuvan energian hankkeisiin.


UB Forest Industry Green Growth Fund
on kestävään ja resurssitehokkaaseen metsä- ja biopohjaiseen teollisuuteen sijoittava pääomarahasto. Se sijoittaa yrityksiin, jotka ovat keskittyneet muovien ja muiden fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvien materiaalien korvaamiseen, puun ja maatalouden raaka-ainesivuvirtojen jalostusarvon nostamiseen ja tehokkaampaan käyttöön sekä näiden raaka-aineiden laajempaan käyttöön erilaisissa väli- ja loppukäyttökohteissa. Rahasto pyrkii näin myötävaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillintään ja vihreän siirtymän toteutumiseen.

 

UB:n ilmastotavoitteet ja ilmastotietokartta perustuvat UB:n tämän hetken parhaaseen arvioon ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tavoitteiden saavuttamiseen ja/tai niiden mittaamiseen voivat vaikuttaa muun muassa kunkin hetken markkinatilanne, datan saatavuus ja erilaisten mittarien kehitys.