Liputukset

Liputukset

Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 §:n mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun osuus saavuttaa, ylittää tai jää alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. 

Liputusilmoitukset tulee lähettää yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen: notifications@unitedbankers.fi. 

Lisätietoa liputusilmoituksesta ja liputuslomake ovat saatavilla Finanssivalvonnan verkkosivuilta.  

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset ovat saatavilla tiedotearkistosta.