Osakemarkkina

Osakemarkkinan näkymiä 2024

Kokonaisuutena osakemarkkinanäkymä on positiivinen. Tämän taustalla vaikuttavat muun muassa yritysten koheneva tuloskasvu haastavan viime vuoden jälkeen, korko- ja inflaatiopaineiden hellittäminen sekä järkevät valuaatiot.
Teemu Perälä, salkunhoitaja

Syksyllä 2023 alkanut pitkien korkojen lasku on johtanut osakemarkkinan kääntymiseen yläviistoon. Sijoittajat odottavat keskuspankkien aloittavan ohjauskorkojen laskut kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Keskuspankkien kommentit korkomarkkinasta ja inflaatiosta heiluttanevat markkinoita alkuvuoden aikana. Lisäksi heiluntaa tultaneen näkemään myös geopolitiikan kautta esimerkiksi öljyn hinnassa ja rahtihinnoissa. Kokonaisuutena osakemarkkinanäkymä on kuitenkin positiivinen. Tämän taustalla vaikuttavat muun muassa yritysten koheneva tuloskasvu haastavan viime vuoden jälkeen, korko- ja inflaatiopaineiden hellittäminen sekä järkevät valuaatiot.

 

Suomen osakemarkkinoiden näkymät ovat muiden läntisten pörssien mukana parantuneet. Iso osa yhtiöistämme toimii globaalisti, ja meille tärkeiden markkinoiden, Euroopan ja Kiinan, talouskasvu on tällä hetkellä varsin heikkoa. Kuluttajien ahdinkoa helpottaa kuitenkin muun muassa korkojen laskun vaikutus, ja tämän myötä pahimmat taantumapelot ovat lieventyneet – erityisesti Yhdysvalloissa, jossa talouskasvuennusteita on itse asiassa korjattu ylöspäin jo jonkin aikaa. Suomessa osakkeiden valuaatiot ovat kohtuulliset, ja Helsingin pörssi tarjoaa tänä vuonna jopa noin viiden prosentin osinkotuoton ja 8 prosentin tuloskasvun. Lyhyellä sihdillä Helsingin pörssi on jäänyt jälkeen muun Euroopan menosta, mutta pitkässä kuvassa Suomi on ollut hyvä paikka sijoittaa, ja olemme pärjänneet keskimäärin Euroopan markkinoita paremmin.

 

Euroopan osakemarkkinoilla korostuu pankkisektorin iso paino. Pankit ovat takoneet hurjia voittoja korkojen nousun lihottaman korkokatteen avulla. Korkokatteessa kovin tulosvipu alkaa todennäköisesti olla takanapäin, ja yleisen taloustilanteen seurauksena luottotappioissa nähtäneen kasvua. Muuten Eurooppa on, kuten Suomikin, viennistä riippuvainen talous, ja Kiinan talouden yskiminen näkyy myös Euroopassa. Mutta myös Euroopan osakemarkkinan valuaatiot ovat maltillisia ja hinnoissa on paljon negatiivista monilla aloilla, kuten auto- ja kemianteollisuudessa sekä pankkisektorilla. Tämä yhdessä viiden prosentin tuloskasvun ja noin kolmen prosentin osinkotuoton kanssa saa Euroopan osakkeet vaikuttamaan varsin houkuttelevilta.

United Bankersin osakerahastot

UB Amerikka

Amerikka (1)

 

Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tuoton. Lue lisää UB Amerikka -rahastosta »

UB Eurooppa AI

Ub Eurooppa Ai 2880X1218

 

UB Eurooppa AI sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin hyödyntäen tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä. Lue lisää UB Eurooppa AI -rahastosta »

UB Maailma

Ub Maailma 2880X1218

 

UB Maailma yhdistää sijoituspolitiikassaan reaaliomaisuusluokat perinteisiin osakesijoituksiin. Lue lisää UB Maailma -rahastosta »

UB Suomi

Saaristo

 

UB Suomi sopii suomalaisten listattujen yhtiöiden menestykseen luottavalle pitkäjänteiselle sijoittajalle. Lue lisää UB Suomi -rahastosta »

Tutustu monipuoliseen rahastovalikoimaamme »

Kysy lisää asiantuntijoiltamme
puh. 09 2538 0320 tai e-mail sijoita@unitedbankers.fi

Esitetty informaatio perustuu UB:n omiin arvioihin ja UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja UB voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa.

 

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahaston aikaisempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä eikä sitä voi käyttää tulevien tuottojen ennustamiseen. Rahastolle asetettua tavoitetuottoa ei välttämättä saavuteta. Riskit on esitelty tarkemmin rahaston avaintietoasiakirjassa ja rahastoesitteessä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan tulee tutustua rahaston avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen, sääntöihin ja hinnastoon, jotka ovat saatavilla kunkin rahaston sivulta. Rahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen salkunhoito on ulkoistettu UB Omaisuudenhoito Oy:lle.