Metsien kasvukausi käynnistyy keväällä

Ajankohtaista

Blogi 11.6.2024 9.00
Inka Noramaa, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

Metsien kasvukausi käynnistyy keväällä

Haastattelimme UB Metsän sekä UB Nordic Forest Fund -rahastojen salkunhoidosta vastaavia Kari Kangasta ja Jyri Hietalaa metsärahastojen salkunhoitajien arjesta. He kertoivat metsien hoitoon liittyvästä käytännön työstä sekä siitä, kuinka metsien hoitotoimet eri vuodenaikoina rytmittävät rahastojen arkea. Juttusarjan ensimmäisessä osassa kerrotaan, mitä metsänhoidossa tulee muistaa keväällä.

 

Metsän kevät

Talviaikaan luonto lepää, mutta keväällä metsäkin herää ja kasvukausi alkaa. ”Metsässä kevät on uudistamisen, maanmuokkauksen, istutusten ja kylvön aikaa. Talvella aloitettuja hakkuitakin voi jatkaa mutta kelirikko huomioiden. Keväällä aloitetaan taimikonhoitotyöt, jotka jatkuvat syksyyn asti”, kertoo Jyri Hietala. ”Taimikonhoidon tarkoituksena on tehdä kasvutilaa jäävälle puustolle ja siten edesauttaa kasvatettavien puiden järeytymistä sekä parantaa puiden laatua. Taimikonhoitoon kuuluu olennaisesti puulajivalinta, jolla voidaan myös edistää luonnon monimuotoisuutta sekä varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin muun muassa lisäämällä lehtipuuosuutta metsissä”, Hietala jatkaa.

 

Taimikot tarkistetaan keväällä lumien sulettua, sillä kasvukausi alkaa jo varhain keväällä. ”Yleensä hyvin hoidettu taimikko selviää talvesta hyvin, mutta on hyvä katsoa, ettei lumi ole kaatanut pitkiä heinikoita taimien päälle. Vahingot korjataan mahdollisuuksien mukaan, jotta taimet pääsevät kasvamaan kunnolla”, sanoo Kari Kangas.

 

Kylvöt ja kevätistutukset voidaan puolestaan aloittaa toukokuussa. ”Etenkin routivien maiden ja savimaiden istutukset kannattaa tehdä jo keväällä, jotta taimet ehtivät juurtua kunnolla. Oikea istutusjärjestys on niin ikään hyvä muistaa: ensin koivut, sitten männyt ja viimeisenä kuuset”, neuvoo Kangas.

- Hakkuut kelirikosta riippuen – kelirikkoleimikoilta puut voidaan korjata ja kuljettaa myös kelirikkoaikana

- Uudistamiset, maanmuokkaus, kylvö ja istutukset

- Taimikonhoito

- Tuhkalannoitukset

Hyvinvoiva metsä on myös taloudellisesti tuottava

Kari Kangas ja Jyri Hietala muistuttavat, että onnistuneen metsänhoidon mittareita ovat niin taloudelliset kuin metsän hyvinvointiin liittyvät seikat. ”Taloudellisen näkökulman lisäksi metsien kestävään hoitoon ja käyttöön yhdistyy tänä päivänä myös muita tavoitteita, joihin kuuluvat metsävarojen riittävyyden ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen”, sanoo Hietala.

 

Metsät ovat merkittäviä hiilensitojia sekä hiilivarastoja ja -nieluja. Siksi niillä on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. Toisaalta metsäomaisuus ja metsäteollisuus ovat keskeinen osa Suomen talouden perustaa ja siten tärkeitä suomalaisen yhteiskunnan ja taloudellisen hyvinvoinnin tukijalkoja. ”Puu ja puukuitu ovat myös keskeisessä roolissa, kun etsitään vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille. Esimerkiksi rakennuspuun, kestävien pakkausten ja puupohjaisten tekstiilien kysyntä kasvaa jatkuvasti”, muistuttaa Kangas.

 

Suomessa metsien terveydestä pidetään hyvää huolta, ja asianmukaisella metsänhoidolla pyritään turvaamaan niiden elinvoimaisuus, tuottavuus, monimuotoisuus ja uusiutumiskyky. ”Kun metsät kasvavat paremmin, ne sitovat myös enemmän hiiltä. Hoitotoimet ovat tärkeitä, jotta metsä ei riudu. Lisäksi hyvinvoiva metsä säilyy varmemmin voittajana taistelussa tauteja ja tuholaisia vastaan. Hyvin hoidettu metsä on paitsi terveempi myös tuottavampi”, painottaa Hietala.

 

Luonnon monimuotoisuus on tärkeä arvo

United Bankersin metsärahastot pyrkivät turvaamaan luonnon monimuotoisuutta käytännön metsänhoidossa monin tavoin. Rahastojen metsänhoito noudattaa kestävän metsänhoidon periaatteita. Kestävän metsänhoidon toteutuminen varmistetaan sertifioinneilla, mikä on muun muassa sertifioidun puun kysynnän ja hintakehityksen vuoksi tuottavaa myös sijoittajille.

 

United Bankersin metsärahastojen Suomessa omistamista metsistä 100 prosenttia on sertifioitu PEFC™-sertifikaatilla ja 78 prosenttia FSC® (FSC C109750) -sertifikaatilla. Suomen ulkopuolella sijaitsevista metsistä 43 prosentilla oli FSC-sertifikaatti ja 90 prosentilla PEFC-sertifikaatti. United Bankersin rahastojen metsien sertifiointiaste on verrattain korkea, sillä Suomen kaikista metsistä yhteensä noin 90 prosenttia on PEFC-sertifioituja ja vain noin 10 prosenttia FSC-sertifioituja.

 

Lue lisää talousmetsien luonnonhoidosta »

 

Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet

Viimeisimmät artikkelit

Markkinakatsaus 07.06.2024 9.00
Markkinakatsaus 22.05.2024 12.30
Blogi 14.05.2024 11.00
Markkinakatsaus 24.04.2024 10.00
Blogi 24.04.2024 9.00
Blogi 22.03.2024 9.00
Markkinakatsaus 08.03.2024 9.00
Blogi 16.02.2024 8.30
Markkinakatsaus 15.11.2023 10.00
Markkinakatsaus 11.10.2023 11.00
Blogi 25.08.2023 9.50
Markkinakatsaus 25.08.2023 9.30
Markkinakatsaus 08.06.2023 10.30
Blogi 08.06.2023 10.00
Blogi 08.06.2023 9.30
Markkinakatsaus 24.05.2023 6.13
Uutiset 19.04.2023 12.00
Markkinakatsaus 18.04.2023 9.00
Video 06.03.2023 15.50
Blogi 17.02.2023 9.30
Webinaari 18.01.2023 12.00
Markkinakatsaus 07.12.2022 12.00
Markkinakatsaus 07.11.2022 9.30
Webinaari 25.10.2022 12.00
Markkinakatsaus 23.09.2022 9.30
Markkinakatsaus 26.08.2022 7.00
Markkinakatsaus 13.05.2022 10.30
Uutiset 11.05.2022 12.00
Uutiset 21.04.2022 12.00
Markkinakatsaus 21.04.2022 10.30
Markkinakatsaus 09.03.2022 10.30
Markkinakatsaus 12.11.2021 10.30
Uutiset 23.03.2021 12.00