Palveluntarjoajan tiedot

Suomen Pankkiiriliike Oy:n asiakasvastaavista henkilöistä osa toimii Suomen Pankkiiriliike Oy:n sidonnaisasiamiehinä oman yrityksensä kautta tai tällaisen yhtiön palveluksessa, lain sijoituspalveluyrityksistä mukaan, Suomen Pankkiiriliike Oy:n lukuun ja vastuulla. Sijoituspalvelulain mukainen täydellinen rekisteri sidonnaisasiamiehistä ja niiden sijoituspalvelujen tarjontaan osallistuvasta henkilöstöstä on saatavilla Suomen Pankkiiriliike Oy:n pääkonttorista.

Vastuurajoituslauseke

Suomen Pankkiiriliike Oy ei takaa internetsivujen tietojen oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta, soveltumattomuudesta eikä myöskään vastaa päivitysten viivästyksistä. Sivuillamme voi olla linkkejä ja muita viittauksia toisten ylläpitämiin Internet -sivuihin, joiden sisällöstä tai saatavuudesta emme ole vastuussa.

Mikään näillä sivuilla esitetty aineisto ei ole sitova tarjous ostaa tai myydä arvopapereita eikä kehotus ryhtyä muuhun sijoitustoimintaan. Sijoittaja tekee jokaisen sijoituspäätöksensä itsenäisesti ja omalla vastuullaan. Suomen Pankkiiriliike Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka saattavat seurata näillä sivuilla olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä.

Tekijänoikeudet

Näiden sivujen tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet näiden sivujen sisältöön kuuluvat Suomen Pankkiiriliike Oy:lle.

Henkilötietojen käyttö

Suomen Pankkiiriliike Oy huolehtii yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään tehtävien ja palveluiden sekä asiakassuhteiden hoitoon. Rekisteriä voidaan käyttää myös asiakkaille suunnattavaan markkinointiin. Tietoja hankitaan rekisteröidyiltä itseltään, hänen edustajiltaan sekä viranomaisten ja muiden pitämistä julkisista rekistereistä. Suomen Pankkiiriliike Oy ei luovuta hallussaan olevia tietoja sivullisille muutoin kuin rekisteröidyn suostumuksella tai lain edellyttämissä tapauksissa.

Tietoa palveluntarjoajasta – Suomen Pankkiiriliike Oy
Tietoa palveluntarjoajasta – SP Kapitaali Oy
Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste
Asiakkaiden luokittelu
Lomake asiakkaan luokittelun muuttamiseksi
Best Execution raportti 2017

Suomen Pankkiiriliike – Varojesi arvoinen kumppani
Haluatko yksilöllistä palvelua? OTA MEIHIN YHTEYTTÄ